Imieniny:Fabioli, Miły, Sebastiana
Nabory - aktywne formy
Sprawdź informacje o bieżących naborach na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

Bieżące nabory


Informacja
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny) na oferty pracy zgłaszane do tut. urzędu. Osoby zainteresowane (zarejestrowane w PUP oraz niezarejestrowane) konkretną ofertą pracy mogą bezpośrednio aplikować do pracodawcy w przypadku ofert pracy, gdzie dane pracodawcy są podane. Osoby zarejestrowane w tut. urzędzie w przypadku sposobu aplikowania „za pośrednictwem urzędu”, proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta w celu odbioru skierowania do pracy. Osoby niezarejestrowane nie mogą aplikować „za pośrednictwem urzędu” .


PITY
Informujemy, że w dniach od 23 stycznia do 17 lutego osoby bezrobotne które pobierały świadczenia z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w roku 2016 mogą odbierać Pity-11 w pokoju nr 34 (poziom dolny) osobiście lub z pisemnym upoważnieniem.
Wnioski - informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż wnioski o:
  • organizację prac interwencyjnych,
  • refundację Pracodawcy/Przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia , nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanej osoby do 30r. życia,
  • refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
będą dostępne na stronie internetowej jak również w siedzibie urzędu od dnia 16.01.2017r.

Wnioski o organizację stażu oraz przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą dostępne z chwilą ogłoszenia naborów .
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu styczniu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 11-17.01.2017r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.01.2017r.
stypendia stażowe - 10.01.2017r.
Przekwalifikowanie pracowników
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków na projekty związane z realizacją programów przekwalifkowania pracowników i wsparcia w tym zakresie pracodawców. Celem konkursu jest wsparcie sektora MŚP oraz pracodawców (z wyjątkiem dużych przedsiębiorstw) w zakresie relaizacji programów przygotowujących do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS