Imieniny:Celiny, Ireneusza, Niny
Konkurs „Małopolska Nagroda Rynku Pracy”
Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że po raz drugi został ogłoszony konkurs „Małopolska Nagroda Rynku Pracy”. W tej edycji konkursu zostaną wyłonieni laureaci w kategoriach:
 • Osobowość Rynku Pracy,
 • Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników,
 • Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Organizatorami konkursu są instytucje województwa małopolskiego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zachęcamy Państwa do zgłoszenia swoich kandydatów, a także do promowania konkursu na Państwa stronach internetowych.

Zgłoszenia do Nagrody w kategorii Osobowość Rynku Pracy i Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników mają charakter otwarty. Kandydatów wskazać mogą instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie zainteresowane podmioty, osoby. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 21 grudnia 2017 r. Wnioski (kliknij, aby pobrać) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2018” w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków. Więcej o konkursie można przeczytać tutaj.

Zgłoszenia do Nagrody w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie przyjmowane będą zgodnie z postanowieniem regulaminu dostępnego tutaj.

Wniosek Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie (kliknij, aby pobrać)
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu grudniu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 12-15.12.2017r.
we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 08.12.2017r.
stypendia stażowe - 11.12.2017r.
Uwaga - zmiana - obsługa klienta według liter alfabetu

Obsługa klienta, nazwiska: A-BÓ, BR-Ć, D-GĄpok. 26
Obsługa klienta, nazwiska: GB-I, J-KA, KĄ-KÓ pok. 23
Obsługa klienta, nazwiska: KR-L, Ł-MÓ, MP-PASpok. 12
Obsługa klienta, nazwiska: PAŚ-PŻ, R-SMpok. 20
Obsługa klienta, nazwiska: SN-SZÓ, SZP-WĘ, WF-Żpok. 22

Ogłoszenie o zamknięciu naboru
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 16.11.2017r. kończy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski złożone po dniu 15.11.2017r. nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o zamknięciu naboru
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 13.11.2017r. kończy nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( III )" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego POWER.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 10.11.2017r.

Wnioski złożone po 10.11.2017r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ogłoszenie o naborze
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 15.11.2017r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu oraz w pok. 18 od dnia 15.11.2017r. do wyczerpania miejsc.

Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu p. 8.
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu listopadzie 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 13-16.11.2017r.
we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.11.2017r.
stypendia stażowe - 10.11.2017r.
Konkurs na pamiętniki dla bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Zasady Konkursu są proste: jeżeli w latach 2016-2017 byłaś/byłeś przynajmniej przez miesiąc osobą bezrobotną, to opisz swoją historię pamiętnikiem lub stwórz blog poświęcony doświadczeniu bezrobocia. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron czytelnego rękopisu lub wydruku komputerowego. Prześlij go pocztą lub jako link do bloga oraz dołącz kwestionariusz. Podpisane oświadczenie prześlij pocztą tradycyjną. Kwestionariusz oraz oświadczenie znajdziesz na: www.sgh.waw.pl/pamietniki-bezrobotnych albo otrzymasz od nas pocztą, jeśli zwrócisz się do nas z taką prośbą. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu zadane drogą mailową, telefonicznie (22 5649112) lub listownie.

czytaj więcej
Ogólnopolskie badanie doświadczeń polskich emigrantów powrotnych

Badanie realizowane jest w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach indywidualnego projektu badawczego dra Mariusza Dzięglewskiego.

Celem badania jest pozyskanie wiedzy na temat przebiegu procesu przystosowania się powracających do życia w Polsce. Chcemy wiedzieć z jakimi trudnościami borykają się osoby powracające do Polski oraz co ułatwia im ponowne „zadomowienie się” w kraju.

czytaj więcej
Ogólnopolski Tydzień Kariery

W ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – „Ja na rynku pracy: Moje talenty i moje kompetencje” zorganizowano lokalne działania, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Zgodnie z tymi założeniami 16 października br. przeprowadzono indywidualne konsultacje i porady zawodowe przeznaczone dla osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia, które rozpoczynają dopiero swoją karierę zawodową.

W środę, 18 października br. odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Centrum Wolontariatu w Olkuszu – mające na celu szerzenie idei wolontariatu, również w aspekcie zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu oraz Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu.

W dniu 19 października br. odbyła się grupowa informacja zawodowa „Ja na rynku pracy”, której uczestnikami były osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie. W ramach spotkania odbyła się również prelekcja pani Joanny Basak z Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, dotycząca oferty edukacyjnej Centrum, w tym możliwości podejmowania płatnych oraz bezpłatnych form kształcenia pozwalających nabyć nowe lub podnieść dotychczasowe kwalifikacje.

Informacja
Skorzystaj z ostatniej szansy! Do piątku 20 października 2017 roku trwa nabór w powiatach olkuskim i chrzanowskim. Budowanie postaw przedsiębiorczych to jedno z najważniejszych zadań wspierających regionalny rynek pracy. Małopolska przeznaczyła na ten cel ponad 99 milionów złotych na lata 2016-2018. Jednym z projektów, który został pozytywnie zarekomendowany do dofinansowania jest projekt „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”, który jako jedyny otrzymał dofinansowanie na obszar Małopolski Zachodniej, tj. powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki.

Punkty rekrutacyjne
• Chrzanów, Grunwaldzka 5 – dolny Partner (wejście w bramę od Al. Henrykamiędzy sklepem KACPEREK a sklepem ARKA z akcesoriami dla zwierząt)
• Olkusz, ul. Kazimierza Wielkiego 15(wejście od podwórza - I piętro nad Bankiem BGŻ obok biura PROBIZNES)


czytaj więcej
Ogólnopolski Tydzień Kariery

Harmonogram planowych działań w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w PUP Olkusz

Data

Wydarzenie

Godziny

Dla kogo

16.10

Konsultacje indywidualne, w tym porady zawodowe, możliwość przeprowadzenia badań, NBK, KZZ, ocena poziomu motywacji

8.00-14.00

Osoby zarejestrowane, bezrobotne do 25 r.ż.

18.10

Wolontariat – sposób na dobry początek/

Centrum Wolontariatu /prelekcja

10.00-13.00

Uczniowie szkół średnich w Olkuszu

19.10

Ja na rynku pracy/

grupowa informacja zawodowa

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje

/prelekcja

9.00 – 11.00

Osoby nowozarejestrowane w PUP Olkusz

Zakończenie naboru wniosków
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 10.10.2017r zamyka nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wnioski złożone po 09.10.2017r nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze wniosków
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu p. 8.

Wnioski będą dostępne od dnia 09.10.2017r. do wyczerpania miejsc.

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu październiku 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 10-13.10.2017r.
we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 06.10.2017r.
stypendia stażowe - 09.10.2017r.
Barometr zawodów 2018

Dnia 5 września 2017r. w siedzibie urzędu odbył się panel ekspercki "Barometr zawodów 2018". Barometr Zawodów jest badaniem jakościowym. Opiera się na opinii ekspertów, którzy wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach na powiatowym rynku pracy. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.


czytaj więcej
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu wrześniu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 11-15.09.2017r.
we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 07.09.2017r.
stypendia stażowe - 08.09.2017r.
Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, po raz kolejny uruchomiły preferencyjny program pożyczkowy Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w stworzeniu własnej firmy. Na terenie Państwa województwa pożyczki udzielane są przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA).

czytaj więcej
Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie naszego Urzędu w pokoju nr 34 lub pod nr tel. 326 43 43 48, 32 643 05 38 - wewn. 242

czytaj więcej
Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż w dniu 14.08.2017r., tj. poniedziałek - Urząd będzie otwarty w godz. 7:00 - 15:00

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu sierpniu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 11-17.08.2017r.
we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.08.2017r.
stypendia stażowe - 10.08.2017r.
Program Rodzina 500+
Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Więcej informacji znajdziesz tutaj oraz do pobrania materiały graficzne.
Zakończenie naboru - bony szkoleniowe
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 19.07.2017r. kończy się nabór wniosków na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego.

Od 19.07.2017r. wnioski nie będą przyjmowane.

Nabór do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych
Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej).
czytaj więcej
Wiosenny Inkubator Innowacji - II tura naboru!
Stowarzyszenie WIOSNA już po raz drugi poszukuje innowatorów społecznych, którzy nie boją się podjąć wyzwania i chcą zmierzyć się z problemami funkcjonującymi na rynku pracy. W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wystarczy nowatorski pomysł i impuls do działania, bo o wsparcie doradcze i eksperckie oraz grant na realizację swojego innowacyjnego pomysłu zadba WIOSNA.
czytaj więcej
Nabory - aktywne formy
Sprawdź informacje o bieżących naborach na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

Bieżące nabory


Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu lipcu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 11-14.07.2017r.
we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 07.07.2017r.
stypendia stażowe - 10.07.2017r.
Projekt Miejsce Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ,,MASZ KLUCZ” dla osób niepełnosprawnych 30+ z powiatu olkuskiego i miechowskiego
Projekt
,,Miejsce Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ,,MASZ
KLUCZ” dla osób niepełnosprawnych 30+ z powiatu
olkuskiego i miechowskiego”

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r., a głównym jego celem jest aktywizacja zawodowa 100 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkujących powiat olkuski i miechowski. Uczestnicy Projektu zostaną objęci:
 • Usługami pośrednictwa pracy
 • Usługami poradnictwa zawodowego
 • Usługami poradnictwa psychologicznego
 • Certyfikowanymi szkoleniami zawodowymi
 • Stypendium szkoleniowym
 • Zwrotem za koszty dojazdu na spotkania
 • 6 miesięcznym stażem zawodowym
  Pracodawcy będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci:
 • Zatrudnienia subsydiowanego
 • Doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Rekrutacja do Projektu tylko w okresie lipiec – wrzesień 2017 roku!

W razie zainteresowania prosimy o kontakt
pod nr. tel. 570-700-606 lub (32)647-80-50
Konkurs RPMP.08.06.01-IP.02-12-055/17

Informuję, że od 30 czerwca 2017r. – 31 lipca 2017r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie będzie prowadził nabór wniosków na projekty związane z opracowaniem strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy w tym możliwości realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na szkolenia i/lub doradztwo z zakresu:

1. Opracowania strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu (w przypadku pracodawców, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu);

2. Wdrożenie wybranego/ch elementów (narzędzi) strategii zarządzania wiekiem (w przypadku pracodawców, którzy posiadają opracowaną strategię zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu,


Dodatkowo w ramach projektu możesz uzyskać środki finansowe na doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników / pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż).


Wnioski mogą składać wszystkie podmioty: z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Odbiorcy wsparcia:

 • pracodawcy (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) oraz ich pracownicy (w szczególności pracownicy powyżej 50 r.ż).
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu czerwcu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 12-16.06.2017r.
we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 08.06.2017r.
stypendia stażowe - 09.06.2017r.
Przystąp do projektu „Wprowadzam zmiany…”
Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje obecnie projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion Małopolski Zachodniej.
czytaj więcej
Terminarz wypłat - ZMIANA
W związku ze zmianą przepisów dotyczących sposobu naliczania stypendiów z Funduszu Pracy następuje zmiana terminu wypłaty:
stypendia stażowe - od 12-19.05.2017r.
we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego.
Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
stypendia stażowe - 12.05.2017r.
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu maju 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 11-17.05.2017r.
we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.05.2017r.
stypendia stażowe - 10.05.2017r.
Obsługa klienta według liter alfabetu

Obsługa klienta, nazwiska: A-BIE, BP-BR, CA-CUK, JAN-KOŚpok. 23
Obsługa klienta, nazwiska: BS-BŻ, CUL - JAMpok. 26
Obsługa klienta, nazwiska: KOT - MAŃpok. 3
Obsługa klienta, nazwiska: MAO - PRZpok. 12
Obsługa klienta, nazwiska: CHO-CHR, PSA - STRpok. 20
Obsługa klienta, nazwiska: BIF-BO, CHS-CIE, STS - ZŹŻpok. 22

Od dnia 06.04.2017r. obsługa pracodawców pok. 2.

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu kwietniu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 11-14.04.2017r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 07.04.2017r.
stypendia stażowe - 10.04.2017r.
Projekty
Ruszyła rekrutacja do projektów 'Gotuj po hiszpańsku' oraz 'Praktyki w Niemczech' realizowanych przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI oraz Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Czytaj więcej:
Gotuj po hiszpańsku
Praktyki w Niemczech
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu marcu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 13-17.03.2017r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.03.2017r.
stypendia stażowe - 10.03.2017r.
Zawody deficytowe i nadwyżkkowe

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE - Powiat olkuski - INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2016 R.
Dni Otwartych Funduszy Europejskich


W dniach 18-21 maja 2017r. odbędą się już po raz 4 Dni Otwartych Funduszy Europejskich, koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest rozwój - naszego otoczenia, kraju, przedsiębiorczości, ale także rozwój osobisty.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresami:
www.power.wup-krakow.pl
www.wup-krakow.pl


Komunikat

W związku z niepokojącymi sygnałami, które napływają do naszego urzędu a dotyczą podszywania się w trakcie rozmów telefonicznych pod pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu informujemy że:
realizujemy zadania udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy poprzez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe tylko w stosunku do osób figurujących w naszej ewidencji i za ich wcześniej wyrażoną zgodą.Informacja - konkurs
29 marca 2017 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Tematem przewodnim konkursu VP/2017/007 jest wsparcie długoterminowej ponadnarodowej mobilności uczniów zawodowych i przygotowanie pilotażowego projektu umożliwiającego mobilność uczniów zawodowych pomiędzy krajami.

Projekt powinien być kompleksowy począwszy od diagnozy potrzeb oraz barier mobilności uczniów zawodowych aż do organizacji staży (podróż, zakwaterowanie, kurs językowy kraju przyjmującego, integracja społeczna w kraju przyjmującym ucznia, organizacja staży dla uczniów zawodowych w firmach kraju przyjmującego). Uczniowie zawodowi w momencie wyjazdu muszą mieć skończone 17 lat.

Oferty muszą być składane przez konsorcjum składające się z minimum dwóch podmiotów z dwóch różnych państw UE.

Dofinansowanie (granty) z Komisji Europejskiej mogą wahać się w kwocie minimum 300 tys. EUR i maksimum 500 tys. EUR. 15 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikantów z konsorcjum.

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu: ec.europa.eu

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu lutym 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 13-17.02.2017r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.02.2017r.
stypendia stażowe - 10.02.2017r.
Informacja


Informacja
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23 stycznia 2017 roku rozpoczynamy pierwszy nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym JST) zainteresowanych wsparciem szkoleniowo doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).

informacje o projekcie

Informacja
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny) na oferty pracy zgłaszane do tut. urzędu. Osoby zainteresowane (zarejestrowane w PUP oraz niezarejestrowane) konkretną ofertą pracy mogą bezpośrednio aplikować do pracodawcy w przypadku ofert pracy, gdzie dane pracodawcy są podane. Osoby zarejestrowane w tut. urzędzie w przypadku sposobu aplikowania „za pośrednictwem urzędu”, proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta w celu odbioru skierowania do pracy. Osoby niezarejestrowane nie mogą aplikować „za pośrednictwem urzędu” .


PITY
Informujemy, że w dniach od 23 stycznia do 17 lutego osoby bezrobotne które pobierały świadczenia z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w roku 2016 mogą odbierać Pity-11 w pokoju nr 34 (poziom dolny) osobiście lub z pisemnym upoważnieniem.
Wnioski - informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż wnioski o:
 • organizację prac interwencyjnych,
 • refundację Pracodawcy/Przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia , nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanej osoby do 30r. życia,
 • refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
będą dostępne na stronie internetowej jak również w siedzibie urzędu od dnia 16.01.2017r.

Wnioski o organizację stażu oraz przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą dostępne z chwilą ogłoszenia naborów .
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu styczniu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 11-17.01.2017r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.01.2017r.
stypendia stażowe - 10.01.2017r.
Przekwalifikowanie pracowników
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków na projekty związane z realizacją programów przekwalifkowania pracowników i wsparcia w tym zakresie pracodawców. Celem konkursu jest wsparcie sektora MŚP oraz pracodawców (z wyjątkiem dużych przedsiębiorstw) w zakresie relaizacji programów przygotowujących do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS