Imieniny:Bogny, Walerii, Witalisa
Nabory - aktywne formy
Sprawdź informacje o bieżących naborach na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

Bieżące nabory


Obsługa klienta według liter alfabetu

Obsługa klienta, nazwiska: A-BIE, BP-BR, CA-CUK, JAN-KOŚpok. 23
Obsługa klienta, nazwiska: BS-BŻ, CUL - JAMpok. 26
Obsługa klienta, nazwiska: KOT - MAŃpok. 3
Obsługa klienta, nazwiska: MAO - PRZpok. 12
Obsługa klienta, nazwiska: CHO-CHR, PSA - STRpok. 20
Obsługa klienta, nazwiska: BIF-BO, CHS-CIE, STS - ZŹŻpok. 22

Od dnia 06.04.2017r. obsługa pracodawców pok. 2.

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu kwietniu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 11-14.04.2017r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 07.04.2017r.
stypendia stażowe - 10.04.2017r.
Projekty
Ruszyła rekrutacja do projektów 'Gotuj po hiszpańsku' oraz 'Praktyki w Niemczech' realizowanych przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI oraz Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Czytaj więcej:
Gotuj po hiszpańsku
Praktyki w Niemczech
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu marcu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 13-17.03.2017r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.03.2017r.
stypendia stażowe - 10.03.2017r.
Zawody deficytowe i nadwyżkkowe

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE - Powiat olkuski - INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2016 R.
Dni Otwartych Funduszy Europejskich


W dniach 18-21 maja 2017r. odbędą się już po raz 4 Dni Otwartych Funduszy Europejskich, koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest rozwój - naszego otoczenia, kraju, przedsiębiorczości, ale także rozwój osobisty.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresami:
www.power.wup-krakow.pl
www.wup-krakow.pl


Komunikat

W związku z niepokojącymi sygnałami, które napływają do naszego urzędu a dotyczą podszywania się w trakcie rozmów telefonicznych pod pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu informujemy że:
realizujemy zadania udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy poprzez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe tylko w stosunku do osób figurujących w naszej ewidencji i za ich wcześniej wyrażoną zgodą.Informacja - konkurs
29 marca 2017 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Tematem przewodnim konkursu VP/2017/007 jest wsparcie długoterminowej ponadnarodowej mobilności uczniów zawodowych i przygotowanie pilotażowego projektu umożliwiającego mobilność uczniów zawodowych pomiędzy krajami.

Projekt powinien być kompleksowy począwszy od diagnozy potrzeb oraz barier mobilności uczniów zawodowych aż do organizacji staży (podróż, zakwaterowanie, kurs językowy kraju przyjmującego, integracja społeczna w kraju przyjmującym ucznia, organizacja staży dla uczniów zawodowych w firmach kraju przyjmującego). Uczniowie zawodowi w momencie wyjazdu muszą mieć skończone 17 lat.

Oferty muszą być składane przez konsorcjum składające się z minimum dwóch podmiotów z dwóch różnych państw UE.

Dofinansowanie (granty) z Komisji Europejskiej mogą wahać się w kwocie minimum 300 tys. EUR i maksimum 500 tys. EUR. 15 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikantów z konsorcjum.

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu: ec.europa.eu

Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu lutym 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 13-17.02.2017r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.02.2017r.
stypendia stażowe - 10.02.2017r.
Informacja


Informacja
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23 stycznia 2017 roku rozpoczynamy pierwszy nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym JST) zainteresowanych wsparciem szkoleniowo doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).

informacje o projekcie

Informacja
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny) na oferty pracy zgłaszane do tut. urzędu. Osoby zainteresowane (zarejestrowane w PUP oraz niezarejestrowane) konkretną ofertą pracy mogą bezpośrednio aplikować do pracodawcy w przypadku ofert pracy, gdzie dane pracodawcy są podane. Osoby zarejestrowane w tut. urzędzie w przypadku sposobu aplikowania „za pośrednictwem urzędu”, proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta w celu odbioru skierowania do pracy. Osoby niezarejestrowane nie mogą aplikować „za pośrednictwem urzędu” .


PITY
Informujemy, że w dniach od 23 stycznia do 17 lutego osoby bezrobotne które pobierały świadczenia z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w roku 2016 mogą odbierać Pity-11 w pokoju nr 34 (poziom dolny) osobiście lub z pisemnym upoważnieniem.
Wnioski - informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż wnioski o:
  • organizację prac interwencyjnych,
  • refundację Pracodawcy/Przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia , nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanej osoby do 30r. życia,
  • refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
będą dostępne na stronie internetowej jak również w siedzibie urzędu od dnia 16.01.2017r.

Wnioski o organizację stażu oraz przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą dostępne z chwilą ogłoszenia naborów .
Terminarz wypłat
Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu styczniu 2017r. odbędzie się w dniach:
zasiłki i stypendia stażowe - od 11-17.01.2017r.
we wszystkich Odziałach ING Banku Śląskiego.

Realizacja przelewów na rachunki bankowe:
zasiłki - 09.01.2017r.
stypendia stażowe - 10.01.2017r.
Przekwalifikowanie pracowników
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków na projekty związane z realizacją programów przekwalifkowania pracowników i wsparcia w tym zakresie pracodawców. Celem konkursu jest wsparcie sektora MŚP oraz pracodawców (z wyjątkiem dużych przedsiębiorstw) w zakresie relaizacji programów przygotowujących do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS