Imieniny:Alfreda, Izydora, Zoriny

Nabory - Aktywne Formy
Aktualne nabory - 2018
Forma pomocyProgramData przyjmowania wniosków

Zakończone nabory
KFSRezerwa i Limit KFSod 16.10.2018r. do 18.10.2018r.
SzkoleniaFundusz Pracyod 19.06.2018r. do 16.10.2018r.
SzkoleniaRezerwa MRPiPSod 03.07.2018r. do 15.10.2018r.
Dotacje na rozpoczęcie działalnośc gospodarczejRezerwa MRPiPSod 02.10.2018r. do 02.10.2018r.
StażeRezerwa MRPiPSod 18.09.2018r. do 18.09.2018r.
StażeRezerwa MRPiPSod 16.07.2018r. do 18.07.2018r.
KFSRezerwa KFSod 11.07.2018r. do 17.07.2018r.
StażeRPOod 09.07.2018r. do 14.07.2018r.
DoposażenieRezerwa MRPiPSod 03.07.2018r. do 06.07.2018r.
DoposażenieFundusz Pracyod 03.07.2018r. do 06.07.2018r.
StażeRPOod 14.06.2018r. do 05.07.2018r.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczejRezerwa MRPiPSod 03.07.2018r. do 03.07.2018r.
StażeFundusz Pracyod 07.05.2018r. do 07.05.2018r.
StażeFirma +1od 07.05.2018r. do 08.05.2018r.
StażeGwarancja 40+od 05.03.2018r. do 14.05.2018r.
StażeRPOod 21.02.2018r. do 26.04.2018r.
StażeFirma +1od 01.02.2018r. do 23.02.2018r.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczejRPOod 21.02.2018r. do 26.02.2018r.
Krajowy Fundusz SzkoleniowyFundusz Pracyod 21.02.2018r. do 27.02.2018r.
Dotacje na rozpoczęcie działalnośc gospodarczejPO WERod 15.01.2018r. do 15.02.2018r.
StażePO WERod 15.01.2018r. do 07.02.2018r.
DoposażenieFundusz Pracyod 01.02.2018r. do 02.02.2018r.
Dotacje na rozpoczęcie działalnośc gospodarczejFundusz Pracyod 01.02.2018r. do 01.02.2018
SzkoleniaFundusz Pracyod 15.01.2018r. do 31.01.2018r.
StażeFundusz Pracyod 15.01.2018r. do 19.01.2018r.
Bony szkolenioweFundusz Pracyod 15.01.2018r. do 19.01.2018r.Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Rezerwa i Limit KFS

Ogłoszenie o naborze wniosków z rezerwy i limitu podstawowego

Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków z rezerwy i limitu podstawowego KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

I. W ramach rezerwy KFS tutejszy Urząd dysponuje środkami w wysokości 40 600 zł,

II. W ramach limitu podstawowego KFS dysponuje środkami w wysokości 8 180 zł (środki z limitu to środki zwrócone przez pracodawców z powodu rezygnacji ze szkoleń).

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 16 październik 2018 roku do 18 październik 2018 rokuczytaj więcej
Zakończenie naboru - Rozpoczęcie działalności gospodarczej - Rezerwa MRPiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 03.10.2018r. kończy nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej .

Wnioski złożone po dniu 02.10.2018r. nie będą rozpatrywane.

Nabór - Rozpoczęcie działalności gospodarczej - Rezerwa MRPiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 27.09.2018r. nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej .

W ramach ogłoszonego naboru przyznane środki przeznaczone są na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Wnioski są dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 18 od dnia 27.09.2018r. do wyczerpania liczby miejsc. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 02.10.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba miejsc: 8

Zakończenie naboru - Staże - Rezerwa MRPiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 19.09.2018r. kończy nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o organizację staży.

Wnioski złożone po 18.09.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Staże - Rezerwa MRPiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 18.09.2018r. nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o organizację staży.

W ramach ogłoszonego naboru przyznane środki przeznaczone są na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Przewidywana liczba miejsc: 15
Czas trwania stażu: 4 miesiące

Wnioski są dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 11. Wnioski będą przyjmowane od dnia 18.09.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Prace interwencyjne
W związku z wyczerpanym limitem środków Funduszu Pracy, jaki był przeznaczony w 2018r. na organizację prac interwencyjnych tut. urząd informuje, iż w chwili obecnej wnioski o organizację w/w prac nie będą wydawane.

Staże – zakończenie naboru - Rezerwa MRPiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 19.07.2018r. kończy nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o organizację staży.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 18.07.2018r.

Wnioski złożone po 18.07.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Staże – zakończenie naboru - RPO
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 14.07.2018r. kończy nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( IV )''.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 13.07.2018r.

Wnioski złożone po 13.07.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Staże - Rezerwa MRPiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 16.07.2018r. nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o organizację staży.

W ramach ogłoszonego naboru przyznane środki przeznaczone są na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Czas trwania stażu: 4 miesiące

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 11 od dnia 16.07.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba miejsc: 22

Doposażenie – zakończenie naboru - Rezerwa MRPiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 07.07.2018r. kończy nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 06.07.2018r.

Doposażenie – zakończenie naboru - Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 07.07.2018r. kończy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 06.07.2018r.

Staże – RPO
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 09.07.2018r. ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór skierowany jest do Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu jako osoby bezrobotne, należących do jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej),
 • kobiety.
Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby powyżej 50 roku życia.
Po zakończeniu stażu Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia osoby odbywającej staż na okres:
 • minimum 1 miesiąca na co najmniej ½ etatu w ramach umowy o pracę.


Wnioski będą dostępne od 09.07.2018r. na stronie urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. 11.

Staże – zakończenie naboru - RPO
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 05.07.2018r. kończy nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( IV )''.

Nabór skierowany był dla osób powyżej 50 roku życia.

Dotacje – zakończenie naboru -Rezerwa MRPiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 04.07.2018r. kończy nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wnioski złożone po dniu 03.07.2018r. nie będą rozpatrywane.

Szkolenia - Rezerwa MRPiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 03.07.2018r. nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na szkolenia osób bezrobotnych.

W ramach ogłoszonego naboru przyznane środki przeznaczone są na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 25 od dnia 03.07.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba miejsc: 6
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Rezerwa KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków z rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

W ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego tutejszy Urząd dysponuje środkami w wysokości 58 300 zł.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 11 lipiec 2018 roku do 17 lipiec 2018 rokuczytaj więcej
Dotacje – Rezerwa MRPiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 03.07.2018r. nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej .

W ramach ogłoszonego naboru przyznane środki przeznaczone są na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 18 od dnia 03.07.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba miejsc: 22

Doposażenie – Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 03.07.2018r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 16 od dnia 03.07.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba miejsc: 5

Doposażenie – Rezerwa MRPiPS
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 03.07.2018r. nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

W ramach ogłoszonego naboru przyznane środki przeznaczone są na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 16 od dnia 03.07.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba miejsc: 10

Szkolenia - Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 19.06.2018r. ogłasza nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby uprawnione w ramach środków Funduszu Pracy. Nabór będzie trwał do wyczerpania limitu środków.

Osoba ubiegająca się o skierowanie na szkolenie składa wniosek, którego druk dostępny jest u doradcy klienta oraz na stronie internetowej Urzędu:www.pup-olkusz.pl, w zakładce „Dokumenty do pobrania”: „Szkolenia” - pn. „Wniosek na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną”.
Osoba ubiegająca się o skierowanie na szkolenie (Wnioskodawca) winna uzasadnić celowość skierowania na wskazane szkolenie w formie pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia Wnioskodawcy odpowiedniej pracy, po zakończeniu szkolenia lub deklarację podjęcia działalności gospodarczej - w przypadku osób, które po ukończeniu szkolenia planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd będzie się kierował „Zasadami kierowania na szkolenia i finansowania szkoleń” obowiązującymi w tut. Urzędzie

Staże - RPO
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 14.06.2018r. ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)”.

Na staż w ramach prowadzonego naboru będą mogły zostać skierowane wyłącznie:

- osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.

Po zakończeniu stażu Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia osoby odbywającej staż na okres:
- minimum 1 miesiąca na co najmniej ½ etatu
w ramach umowy o pracę.
Zamknięcie naboru - Staże - Gwarancja 40+
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 15.05.2018r. kończy się nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. „Gwarancja 40+ „ .

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 14.05.2018r.

Wnioski złożone po dniu 14.05.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.Zamknięcie naboru - Staże - Firma +1
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 09.05.2018r. kończy się nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. „Firma +1 „ w zakresie organizowania staży.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 08.05.2018r.

Wnioski złożone po dniu 08.05.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.Zamknięcie naboru - Staże - Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 08.05.2018r. zostaje zakończony nabór wniosków o organizacje staży finansowanych z Funduszu Pracy.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 07.05.2018r.

Wnioski złożone po 07.05.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Nabór - Staże Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 07.05.2018r. nabór wniosków o organizację staży finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski będą dostępne od dnia 07.05.2018r. na stronie urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. 11. Liczba organizowanych staży: 5

Czas trwania stażu: 5 miesięcy

Nabór - Staże "Firma + 1"
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 07.05.2018r. nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. "Firma + 1". Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych chcących zorganizować staż dla osób bezrobotnych, w szczególności dla osób w wieku 40-49 lat, długotrwale bezrobotnych lub kobiet.

W w/w programie jest możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorcy w zakresie obowiązków związanych z podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 11 od dnia 07.05.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba organizowanych staży: 7
Staże - zamknięcie naboru - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 27.04.2018r. kończy nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( IV )".
Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 26.04.2018r.

Wnioski złożone po 26.04.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Staże - Gwarancja 40+
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 05.03.2018r. nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. „Gwarancja 40+„.
Program skierowany jest do pracodawców chcących zorganizować staż dla osób bezrobotnych powyżej 40 roku życia, w szczególności dla osób w wieku 40-49 lat, długotrwale bezrobotnych lub kobiet.
Każdy uczestnik programu zostanie objęty wsparciem wolontariusza.
Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 11 od dnia 05.03.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba organizowanych staży: 18

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków.
Zakończenie naboru - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 27.02.2018r. kończy nabór wniosków z limitu podstawowego środków KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Wnioski złożone po dniu 27.02.2018r. nie będą rozpatrywane.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 27.02.2018r. kończy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( IV ) ‘’.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 26.02.2018r.

Wnioski złożone po 26.02.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Staże - Firma +1
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 26.02.2018r. kończy się nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. „Firma +1„ w zakresie organizowania staży.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 23.02.2018r.

Wnioski złożone po dniu 23.02.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Staże - RPO


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 21.02.2018r. ogłasza nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór skierowany jest do Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu jako osoby bezrobotne, należących do jednej z poniższych grup:
  osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej),
 • kobiety.

 • Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami.

  Po zakończeniu stażu Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia osoby odbywającej staż na okres:
  -minimum 1 miesiąca na co najmniej ½ etatu w ramach umowy o pracę.

  Wnioski będą dostępne od 21.02.2018r. na stronie urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. 11.
Dotacje - RPO


Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu od dnia 21.02.2018r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu jako osoby bezrobotne, należących do jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej),
 • kobiety,
 • mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do w/w grup.

Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Wnioski będą dostępne od 21.02.2018r. na stronie urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. 18.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków z limitu podstawowego środków KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 21 luty 2018 roku do 27 luty 2018 roku


Wniosek należy złożyć w ogłoszonym przez Urząd terminie naboru, a rozpoczęcie działań w ramach kształcenia ustawicznego należy zaplanować nie wcześniej niż po upływie co najmniej 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z obowiązującymi w tut. Urzędzie „Zasadami przyznawania środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w 2018r.” - Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie dla jednego uczestnika maksymalnie dwóch form kształcenia ustawicznego, a wysokość wsparcia na jednego uczestnika może wynieść nie więcej niż 5.000 zł.

czytaj więcej
Zakończenie naboru - Dotacje - PO WER
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 16.02.2018r. kończy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu 'Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( III )' realizowanego w ramach POWER.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 15.02.2018r.

Wnioski złożone po 15.02.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.


Zakończenie naboru - Doposażenie - Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 05.02.2018r. kończy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski złożone po dniu 02.02.2018r. nie będą rozpatrywane.

Zakończenie naboru - Dotacje – Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 02.02.2018r. kończy nabór wniosków z Funduszu Pracy o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wnioski złożone po dniu 01.02.2018r. nie będą rozpatrywane.

Zakończenie naboru - Staże – PO WER
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 08.02.2018r. kończy nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim ( III ) ‘’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego POWER.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 07.02.2018r.

Wnioski złożone po 07.02.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zakończenie naboru - Szkolenia – Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 01.02.2018r. zostaje zakończony nabór wniosków o organizacje szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 31.01.2018r.

Staże – Firma +1
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 01.02.2018r. nabór wniosków w ramach programu regionalnego pn. „Firma + 1”.

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych chcących zorganizować staż dla osób bezrobotnych, w szczególności dla osób w wieku 40-49 lat, długotrwale bezrobotnych lub kobiet.

W w/w programie jest możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorcy w zakresie obowiązków związanych z podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi. Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 11 od dnia 01.02.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba organizowanych staży: 27

Dotacje – Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 01.02.2018r. nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 18 od dnia 01.02.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba miejsc: 5

Doposażenie – Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 01.02.2018r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 16 od dnia 01.02.2018r. do wyczerpania liczby miejsc.

Liczba miejsc: 25

Staże – Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 22.01.2018r. zostaje zakończony nabór wniosków o organizacje staży finansowanych z Funduszu Pracy.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 19.01.2018r.

Wnioski złożone po 19.01.2018r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Szkolenia – Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 15.01.2018r. nabór wniosków o organizację szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski są dostępne od dnia 15.01.2018r. na stronie urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. 25 oraz u doradcy klienta.

Nabór będzie trwał do wyczerpania limitu środków.

Bony szkoleniowe – Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 15.01.2018r. nabór wniosków o organizację szkoleń w ramach bonu szkoleniowego finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski są dostępne od dnia 15.01.2018r. na stronie urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. 25 oraz u doradcy klienta.

Nabór będzie trwał do wyczerpania limitu środków.

Staże - Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 15.01.2018r. nabór wniosków o organizację staży finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski będą dostępne od dnia 15.01.2018r. na stronie urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. 11.

Liczba organizowanych staży: 20

Czas trwania stażu: 5 miesięcy

Staże - Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia15.01.2018r. nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat (tj. przed ukończeniem 30 r.ż.) z ustalonym II profilem pomocy, które:

 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lat (przed ukończeniem 25 r.ż.) musi otrzymać wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie.

Wnioski będą dostępne od 15.01.2018r. na stronie urzędu oraz

w siedzibie urzędu w pok. 11.

W wyżej wymienionym projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które w 2017 roku brały w nim udział.

Dotacje - Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia15.01.2018r. nabór wniosków o przyznaniejednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat (tj. przed ukończeniem 30 r.ż.) z ustalonym I lub II profilem pomocy, które:

 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lat (przed ukończeniem 25 r.ż.) musi otrzymać wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie.

Wnioski będą dostępne od 15.01.2018r. na stronie urzędu oraz

w siedzibie urzędu w pok. 18.

W wyżej wymienionym projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które w 2017 roku brały w nim udział.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS