Imieniny:Donata, Gizeli, Łukasza

Nabory - Aktywne Formy
Aktualne nabory - 2019
Forma pomocyProgramData przyjmowania wniosków
Dotacje na rozpoczęcie działalnośc gospodarczejPO WERod 24.01.2019r.
StażePO WERod 24.01.2019r. do 15.02.2019r.
Szkolenia indywidualnePO WERod 21.01.2019r.
Szkolenia indywidualneFPod 21.01.2019r.
Egzminy i licencjeFPod 21.01.2019r.

Zakończone nabory - 2019
Forma pomocyProgramData przyjmowania wniosków
DoposażenieFundusz Pracyod 01.02.2019r. do 02.02.2019r.
Bony szkolenioweFPod 21.01.2019r. do 06.02.2019r.
Krajowy Fundusz SzkoleniowyLimit KFSod 04.02.2019r. do 08.02.2019r.


Zamknięcie naboru - Staże - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 16.02.2019r. kończy nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego POWER.

Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 15.02.2019r.

Wnioski złożone po dniu 15.02.2019r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zamknięcie naboru - Doposażenie - Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż z dniem 02.02.2019r. kończy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski złożone po dniu 01.02.2019r. nie będą rozpatrywane.

Doposażenie - Fundusz Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 29.01.2019r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 16 od dnia 29.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu

od dnia 01.02.2019r.

Liczba miejsc: 30

Egzaminy i licencje - FP

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 21.01.2019r. nabór wniosków

o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji

1. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby które:

 • są zarejestrowane w tut. urzędzie,
 • mają ustalony II profil pomocy, w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

o uzasadnią celowość sfinansowania kosztów egzaminu lub licencji, tzn. przez uzasadnienie celowości należy rozumieć:

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniej pracy po egzaminie

lub

- deklarację podjęcia działalności gospodarczej - w przypadku osób, które po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu licencji planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ze środków innych niż pozostające w dyspozycji urzędu.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 25
od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.


Bony szkoleniowe - FP

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 21.01.2019r. nabór wniosków

o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

1. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby które:

 • są zarejestrowane w tut. urzędzie,
 • mają ustalony II profil pomocy, w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

o uzasadnią celowość szkolenia tzn. przez uzasadnienie celowości udziału w szkoleniu należy rozumieć:

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniej pracy po zakończeniu danego szkolenia,

lub

- deklarację podjęcia działalności gospodarczej - w przypadku osób, które po ukończeniu szkolenia planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ze środków innych niż pozostające w dyspozycji urzędu.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 25
od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.


Szkolenia indywidualne - FP

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 21.01.2019r. nabór wniosków
na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 40 ust. 3 dla osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy.

1. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby które:

 • są zarejestrowane w tut. urzędzie,
 • mają ustalony II profil pomocy,

o uzasadnią celowość szkolenia tzn. przez uzasadnienie celowości udziału w szkoleniu należy rozumieć:

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniej pracy po zakończeniu danego szkolenia,

lub

- deklarację podjęcia działalności gospodarczej - w przypadku osób, które po ukończeniu szkolenia planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ze środków innych niż pozostające w dyspozycji urzędu.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 25
od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.


Szkolenia indywidualne - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia 21.01.2019r. nabór wniosków
na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 40 ust. 3 dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie olkuskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat
(tj. przed ukończeniem 30 r.ż.) z ustalonym II profilem pomocy, które:

 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

o uzasadnią celowość szkolenia tzn. przez uzasadnienie celowości udziału w szkoleniu należy rozumieć:

- oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniej pracy po zakończeniu danego szkolenia,

lub

- deklarację podjęcia działalności gospodarczej - w przypadku osób, które po ukończeniu szkolenia planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej ze środków innych niż pozostające w dyspozycji urzędu.

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 25
od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Limit KFS

Ogłoszenie

o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków z limitu podstawowego KFS

na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

W ramach limitu podstawowego KFS tutejszy Urząd dysponuje środkami w wysokości 489 500 zł

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 04 luty 2019 roku do 08 luty 2019 roku

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru pozostawia się bez rozpoznania.czytaj więcej
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia21.01.2019r. nabór wniosków o przyznaniejednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat (tj. przed ukończeniem 30 r.ż.) z ustalonym I lub II profilem pomocy, które:

 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 18 od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 24.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Staże – PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza od dnia21.01.2019r. nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) 2014-2020.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby bezrobotne wieku 18-29 lat (tj. przed ukończeniem 30 r.ż.)
z ustalonym II profilem pomocy, które:

 • obecnie nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
 • obecnie oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

Wnioski będą dostępne na stronie urzędu i w siedzibie urzędu w pok. 10 od dnia 21.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. urzędu od dnia 24.01.2019r. do wyczerpania liczby miejsc.

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS