Imieniny:Sławy, Sławosza, Żelisławy


Oferty pracy będące w dyspozycji PUP
Data ostatniej synchronizacji z systemem źródłowym : 23.07.2018r., godz: 521
StPr/18/0996   
Robotnik leśny
Data wpływu oferty do PUP: 20.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 20.07.2018r. do 19.08.2018r.
Zakres obowiązków: sadzenie, koszenie, ścinka drzew
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Data rozpoczęcia pracy:01.08.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Wynagrodzenie od:
Kategoria oferty: Oferta stażu dla bezrobotnych
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP-brak możliwości wysyłania cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Program dla osób powyżej 30 r.ż. Praca wg. zleceń.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 224.
StPr/18/0983   
Pracownik ochrony fizycznej
Data wpływu oferty do PUP: 19.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 19.07.2018r. do 17.08.2018r.
Zakres obowiązków: Zatrudnimy pracowników ochrony na obiekty handlowe w miejscowości Bukowno.
Ilość miejsc pracy:3
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Data rozpoczęcia pracy:19.07.2018r.
Zmianowość: nie dotyczy
Wynagrodzenie od: 13.70 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: Centralne Biuro Bezpieczeństwa CBB Sp. z o.o.
Adres pracodawcy: ul. UL. KUŹNICKA 7A, 93-459 Łódź
Adres miejsca pracy: Bukowno 0, 32-332 Bukowno
Kategoria oferty: Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: Brak danych.
Wymagania:
Wymaganie konieczne: wykształcenie zasadnicze zawodowe, typ: brak.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Jolanta Szydło, tel. 503172677.
StPr/18/0982   
masażysta
Data wpływu oferty do PUP: 18.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 18.07.2018r. do 19.08.2018r.
Zakres obowiązków: wykonywanie masażu- drenaż limfatyczny kończyn dolnych
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Data rozpoczęcia pracy:01.08.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Wynagrodzenie od:
Kategoria oferty: Oferta stażu dla bezrobotnych
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP-brak możliwości wysyłania cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: wymagane wykształcenie średnie- technik masażysta.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 245.
StPr/18/0981   
Pracownik ochrony
Data wpływu oferty do PUP: 18.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 18.07.2018r. do 01.08.2018r.
Zakres obowiązków: ochrona obiektów i osób
Ilość miejsc pracy:2
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:19.07.2018r.
Zmianowość: ruch ciągły
Ilość godzin tygodniowo: 40
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2100.00 zł
Nazwa pracodawcy: SOLID SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres pracodawcy: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
Adres miejsca pracy: Wolbrom, 32-340 Wolbrom
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: brak
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: miejsce pracy Wolbrom. Mile widziane osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Marek Przechowski, tel. 667641751.
e-mail: mprzechowski@solidsecurity.pl
StPr/18/0980   
Terapeuta zajęciowy
Data wpływu oferty do PUP: 18.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 18.07.2018r. do 01.08.2018r.
Zakres obowiązków: prowadzenie zajęc wszechstronnie uaktywnających mieszkańców DPS
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:01.08.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2100.00 zł
Nazwa pracodawcy: Dom Pomocy Społecznej
Adres pracodawcy: ul. J.Kantego 4, 32-300 Olkusz
Adres miejsca pracy: ul. J.Kantego 4, 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: wymagane wykształcenie min. policealne kierunek terapeuta zajęciowy, mile widziane doświadczenia zawodowe na ww. stanowisku pracy.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Ewa Chwast, tel. 326433739w33.
e-mail: dpsolkusz@wp.pl
StPr/18/0975   
Sprzedawca
Data wpływu oferty do PUP: 17.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 17.07.2018r. do 16.08.2018r.
Zakres obowiązków: obsługa klienta, zamawianie i przyjmowanie towaru
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Data rozpoczęcia pracy:01.08.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 8
Wynagrodzenie od:
Kategoria oferty: Oferta stażu dla bezrobotnych
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP-brak możliwości wysyłania cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Program dla osób powyżej 30 r.ż.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 245.
StPr/18/0971   
Sprzedawca
Data wpływu oferty do PUP: 16.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 16.07.2018r. do 15.08.2018r.
Zakres obowiązków: obsługa klienta, układanie towaru na półkach
Ilość miejsc pracy:4
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Data rozpoczęcia pracy:01.08.2018r.
Zmianowość: dwie zmiany
Ilość godzin tygodniowo: 8
Wynagrodzenie od:
Kategoria oferty: Oferta stażu dla bezrobotnych
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP-brak możliwości wysyłania cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: wymagane wykształcenie min. zawodowe. Program dla osób do 30 r.ż. Praca Olkusz ul. K.K.Wielkiego 12 lub ul. Kościuszki 13 lub Bukowno ul. 1 Mja 74
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 250.
StPr/18/0968   
Pracownik socjalny
Data wpływu oferty do PUP: 13.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 13.07.2018r. do 31.08.2018r.
Zakres obowiązków: dokonywanie oceny materialnej i życiowej osób niepełnosprawnych, które zgłosiły sie do projektu celem sporzadzenia Indywidualnego Planu Wsparcia i Opieki. Ocena będzie dokonywana w czasie spotkań trenerowych z osobami niesamodzielnymi lub z ich przedstaw
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Data rozpoczęcia pracy:16.07.2018r.
Zmianowość: nie dotyczy
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 17.50 zł
Wynagrodzenie do: 17.50 zł
Nazwa pracodawcy: Caritas Diecezji Kieleckiej Zespół Placówk Caritas
Adres pracodawcy: ul. 3 Maja 2, 32-100 Proszowice
Adres miejsca pracy: ul. 3 Maja 2, 32-100 Proszowice
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: brak
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: wymgane wykształcenie wyższe, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjana lub do dn. 31.12.2013r. ukończone studia o specjaności przygotowujacej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjana, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Praca powiat olkuski.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Joanna Wałęza, tel. 666038878.
e-mail: j.waleza@caritas.pl
StPr/18/0967   
Kierowca samochodu dostawczego
Data wpływu oferty do PUP: 13.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 13.07.2018r. do 02.08.2018r.
Zakres obowiązków: prowadzenie pojazdu, załadunek i rozładunek towarów oraz nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem, czynności spedycyjne w kontaktach z kontrahentami zagranicznymi
Ilość miejsc pracy:5
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Data rozpoczęcia pracy:20.07.2018r.
Zmianowość: nie dotyczy
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 13.70 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Wymaganie konieczne: uprawnienie prawo jazdy kat. B,, staż: (lata, miesiące).
Inne wymagania / uwagi: wymagane doświadczenie zawodowe min. 3 miesiące na w/w stanowisku w transporcie międzynarodowym, zanjomość języka ukraińskiego, gotowość do pracy w delegacji ( wyjazdy międzynarodowe 3 - 4 tygodniowe ).
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 226.
StPr/18/0966   
piekarz - cukiernik
Data wpływu oferty do PUP: 13.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 13.07.2018r. do 02.08.2018r.
Zakres obowiązków: Prowadzenie procesów i wykonywanie czynności związanych z wytwarzaniem różnego rodzaju pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn; produkcja ciastek.
Ilość miejsc pracy:5
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:20.07.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: Firma TEMARD +
Adres pracodawcy: ul. Olkuska 38a m. 1, 32-300 Sieniczno
Adres miejsca pracy: ul. Olkuska 38a m. 1, 32-300 Sieniczno
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: brak
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane doświadczenie zawodowe min. 1 miesiąc na stanowisku piekarz-cukiernik; wymagana aktualna książeczka sanepidowska.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Oksana Gryshechkina, tel. 533-558-331.
StPr/18/0964   
Sprzedawca
Data wpływu oferty do PUP: 13.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 13.07.2018r. do 12.08.2018r.
Zakres obowiązków: Sprzedaż art. spożywczych
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Data rozpoczęcia pracy:20.08.2018r.
Zmianowość: dwie zmiany
Ilość godzin tygodniowo: 40
Wynagrodzenie od:
Kategoria oferty: Oferta stażu dla bezrobotnych
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie min. podstawowe. Program dla osób powyżej 30 r. ż.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 221.
StPr/18/0963   
Murarz- kamieniarz
Data wpływu oferty do PUP: 13.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 13.07.2018r. do 27.07.2018r.
Zakres obowiązków: Budowa ogrodzeń z kamienia naturalnego.
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Data rozpoczęcia pracy:16.07.2018r.
Zmianowość: nie dotyczy
Wynagrodzenie od: 13.70 zł
Wynagrodzenie do: 13.70 zł
Nazwa pracodawcy: Centrum Ogrodzeń z Kamienia Michał Szot
Adres pracodawcy: ul. Załęże 116, 32-310 Klucze
Adres miejsca pracy: ul. ....., 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane doświadczenie w budowie ogrodzeń z kamienia.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Michał Szot, tel. 794238018.
StPr/18/0962   
Magazynier
Data wpływu oferty do PUP: 12.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 12.07.2018r. do 12.08.2018r.
Zakres obowiązków: przyjmowanie, wydawanie towaru
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Data rozpoczęcia pracy:01.08.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 8
Wynagrodzenie od:
Kategoria oferty: Oferta stażu dla bezrobotnych
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: wymagane wykształcenie min. zawodowe. Program dla osób po 50 r.ż.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 220.
StPr/18/0961   
kelner
Data wpływu oferty do PUP: 12.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 12.07.2018r. do 26.07.2018r.
Zakres obowiązków: przygotowywanie posiłków
Ilość miejsc pracy:5
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:od zaraz
Zmianowość: ruch ciągły
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2500.00 zł
Nazwa pracodawcy: ELEKTRO-DOR TURYSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres pracodawcy: ul. Bluszczańska 48 m. 30, 00-712 Warszawa
Adres miejsca pracy: ul. Wyzwolenia 2 d, 32-329 Bolesław
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: brak
Wymagania:
Wymaganie dodatkowe: wykształcenie podstawowe, typ: brak.
Inne wymagania / uwagi: mile widziane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku pracy, książeczka sanepidowska.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Anna Wojcieszek, tel. 666054052.
StPr/18/0960   
kelner
Data wpływu oferty do PUP: 12.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 12.07.2018r. do 26.07.2018r.
Zakres obowiązków: przygotowywanie posiłków
Ilość miejsc pracy:5
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Data rozpoczęcia pracy:od zaraz
Zmianowość: nie dotyczy
Wynagrodzenie od: 13.70 zł
Wynagrodzenie do: 14.50 zł
Nazwa pracodawcy: ELEKTRO-DOR TURYSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres pracodawcy: ul. Bluszczańska 48 m. 30, 00-712 Warszawa
Adres miejsca pracy: ul. Wyzwolenia 2 d, 32-329 Bolesław
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: brak
Wymagania:
Wymaganie dodatkowe: wykształcenie podstawowe, typ: brak.
Inne wymagania / uwagi: mile widziane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku pracy, książeczka sanepidowska.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Anna Wojcieszek, tel. 666054052.
StPr/18/0958   
Pomoc kuchenna
Data wpływu oferty do PUP: 12.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 12.07.2018r. do 26.07.2018r.
Zakres obowiązków: przygotowywanie posiłków
Ilość miejsc pracy:5
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:od zaraz
Zmianowość: ruch ciągły
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2500.00 zł
Nazwa pracodawcy: ELEKTRO-DOR TURYSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres pracodawcy: ul. Bluszczańska 48 m. 30, 00-712 Warszawa
Adres miejsca pracy: ul. Wyzwolenia 2 d, 32-329 Bolesław
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: brak
Wymagania:
Wymaganie dodatkowe: wykształcenie podstawowe, typ: brak.
Inne wymagania / uwagi: mile widziane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku pracy, książeczka sanepidowska.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Anna Wojcieszek, tel. 666054052.
StPr/18/0957   
Pomoc kuchenna
Data wpływu oferty do PUP: 12.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 12.07.2018r. do 26.07.2018r.
Zakres obowiązków: przygotowywanie posiłków
Ilość miejsc pracy:5
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Data rozpoczęcia pracy:od zaraz
Zmianowość: nie dotyczy
Wynagrodzenie od: 13.70 zł
Wynagrodzenie do: 14.50 zł
Nazwa pracodawcy: ELEKTRO-DOR TURYSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres pracodawcy: ul. Bluszczańska 48 m. 30, 00-712 Warszawa
Adres miejsca pracy: ul. Wyzwolenia 2 d, 32-329 Bolesław
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: brak
Wymagania:
Wymaganie dodatkowe: wykształcenie podstawowe, typ: brak.
Inne wymagania / uwagi: mile widziane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku pracy, książeczka sanepidowska.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Anna Wojcieszek, tel. 666054052.
StPr/18/0956   
Sprzedawca
Data wpływu oferty do PUP: 12.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 12.07.2018r. do 12.08.2018r.
Zakres obowiązków: Sprzedaż art. wod-kan, CO, gaz.
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Data rozpoczęcia pracy:20.08.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Wynagrodzenie od:
Kategoria oferty: Oferta stażu dla bezrobotnych
Wymagane dokumenty: sskierowanie z PUP
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Program dla osób do 30 r. ż.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 245.
StPr/18/0954   
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
Data wpływu oferty do PUP: 11.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 11.07.2018r. do 25.07.2018r.
Zakres obowiązków: Instalacje wody plastikiem, miedź, PEX, kanalizacje.
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:01.08.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2500.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Uwagi do wynagrodzenia: + premia
Nazwa pracodawcy: INSTAL-LUK BOGACKI ŁUKASZ
Adres pracodawcy: ul. Górna 9, 32-310 Klucze
Adres miejsca pracy: ul. Górna 9, 32-310 Klucze
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Wymaganie konieczne: uprawnienie PRAWO JAZDY KAT. B*,, staż: (lata, miesiące).
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie zawodowe, min. 12 miesięcy doświadczenia na ww. stanowisku, prawo jazdy kat. B, mile widziane uprawnienia spawacza. Praca Kraków oraz teren kraju.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Łukasz Bogacki, tel. 575504012.
StPr/18/0946   
Operator linii do produkcji nawęglaczy i spieniaczy
Data wpływu oferty do PUP: 10.07.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 10.07.2018r. do 24.07.2018r.
Zakres obowiązków: obsluga linii do produkcji nawęglaczy i spieniaczy, załadunek worków big-bag wózkiem widłowym
Ilość miejsc pracy:2
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Data rozpoczęcia pracy:od zaraz
Zmianowość: nie dotyczy
Wynagrodzenie od: 3779.74 zł
Wynagrodzenie do: 3779.74 zł
Uwagi do wynagrodzenia: system wynagrodzenia miesięczny
Nazwa pracodawcy:PEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres pracodawcy: ul. Zimnodół 105, 32-300 Olkusz
Adres miejsca pracy: ul. Olewin 50K, 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv przesyłać na e-mail pegas.olkusz.praca@wp.pl
Wymagania:
Wymaganie konieczne: wykształcenie zasadnicze zawodowe, typ: brak.
Inne wymagania / uwagi: mile widziane: uprawnienia na wózki widlowe, operator suwnic z poziomu 0.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Krzysztof Filo, tel. 602183780.
e-mail: pegas.olkusz.praca@wp.pl

    « Poprzednia 1/3 Następna »

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS