Imieniny:Alfreda, Izydora, Zoriny

Pośrednictwo Pracy

Pośrednictwo Pracy polega w szczególności na:

1/ udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
2/ pozyskaniu ofert pracy;
3/ udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
4/ informowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
5/ inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
6/ współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie działania;
7/ informowaniu osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
8/ upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy


Pośrednictwo Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

1/ dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców
2/ dobrowolności –oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy
3/ równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną
4/ jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy .Rodzaje pośrednictwa pracy:

- pośrednictwo zamknięte - polega na doborze kandydatów na stanowiska określone w ofercie pracy podanej do wiadomości publicznej bez informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy.
- giełda pracy jest formą zbiorowej realizacji ofert pracy, umożliwiającą bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów dobranych przez pośrednika pracy.
- pośrednictwo otwarte – polega na doborze kandydatów na stanowiska określone w ofercie pracy podanej do wiadomości publicznej umożliwiającej identyfikację pracodawcy.


Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.Pracodawco!

Jeżeli chcesz zgłosić ofertę pracy:

- wypełnij formularz krajowej oferty pracy i prześlij go mailem lub faxem:
mail: posrednictwo@pup-olkusz.pl
lub
mail: krol@praca.gov.pl
lub
Fax: (32) 643-43-48
- zadzwoń pod numer: (32) 643-43-48, 643-05-38, 641-34-02 - wew. 222

- odwiedź Nasz Urząd – Powiatowy Urząd Pracy, ul. Minkiewicza 2, 3-300 Olkusz, pok.2 zapraszamy do Centrum Aktywizacji Zawodowej.

-ofertę pracy można również zgłosić poprzez nowy interaktywny formularz internetowy dostępny pod adresem: https://www.praca.gov.pl


» ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY
Druk zgłoszenia oferty pracy
Oferty pracy będące w dyspozycji PUP
Data ostatniej synchronizacji z systemem źródłowym : 12.12.2018r., godz: 1534
StPr/18/1548   
Nauczyciel wspomagający
Data wpływu oferty do PUP: 10.12.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 10.12.2018r. do 21.12.2018r.
Zakres obowiązków: Pomoc nauczycielowi w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:17.12.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 20
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2417.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Uwagi do wynagrodzenia: praca w godz. między 8.00-14.00
Nazwa pracodawcy: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica
Adres pracodawcy: ul. Główna 96, 32-329 Bolesław
Adres miejsca pracy: ul. Główna 96, 32-329 Bolesław
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Wymaganie konieczne: umiejętność badania sanepidowskie,, staż: (lata, miesiące).
Wymaganie konieczne: umiejętność asertywność, pewność siebie, konsekwencja w działaniu,, staż: (lata, miesiące).
Wymaganie konieczne: uprawnienie kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,, staż: (lata, miesiące).
Wymaganie konieczne: wykształcenie wyższe, typ: pedagogiczne.
Inne wymagania / uwagi: wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne najlepiej kierunek pedagogika specjalna.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Agata Borkiewicz, tel. 326471700.
StPr/18/1547   
KASJER SPRZEDAWCA
Data wpływu oferty do PUP: 10.12.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 10.12.2018r. do 04.01.2019r.
Zakres obowiązków: Dbanie o ekspozycje towarów. Obsługa klienta. Wsparcie oraz nawiązywanie pozytywnej relacji z klientami. Dbanie o porządek na sali sprzedaży.
Ilość miejsc pracy:6
Praca stała/czasowa:
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Data rozpoczęcia pracy:17.12.2018r.
Zmianowość: dwie zmiany
Ilość godzin tygodniowo: 40
Wynagrodzenie od: 2200.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Uwagi do wynagrodzenia: plus premia uznaniowa
Nazwa pracodawcy: DINO POLSKA SA
Adres pracodawcy: ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
Adres miejsca pracy: ul. ...., 32-310 Bydlin
Kategoria oferty: Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Wymaganie konieczne: uprawnienie Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,, staż: (lata, miesiące).
Wymaganie konieczne: wykształcenie podstawowe, typ: brak.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: PATRYCJA BĄCZYK, tel. 785235102.
e-mail: praca@marketdino.pl
StPr/18/1545   
Instruktor terapii zajęciowej
Data wpływu oferty do PUP: 07.12.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 07.12.2018r. do 21.12.2018r.
Zakres obowiązków: prowadzenie terapii zaęciowej w pracowni gospodarstwa domowego-kulinaria
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:02.01.2019r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2400.00 zł
Wynagrodzenie do: 2400.00 zł
Nazwa pracodawcy: STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET /SOS/ W OLKUSZU
Adres pracodawcy: ul. Gęsia 25, 32-300 Olkusz
Adres miejsca pracy: ul. Gęsia 25, 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Wymaganie konieczne: wykształcenie wyższe, typ: pedagogiczne.
Inne wymagania / uwagi: wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne, mile widziane doświadczenie zawodowe.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Anna Mrówka, tel. 326455480.
e-mail: stowarzyszeniesos@poczta.onet.pl
StPr/18/1544   
Kierowca samochodu dostawczego
Data wpływu oferty do PUP: 07.12.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 07.12.2018r. do 27.12.2018r.
Zakres obowiązków: Prowadzenie samochodu dostawczego, załadunek, rozładunek i zabezpieczenie towaru. Jazda na terytorium RP i UE.
Ilość miejsc pracy:8
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:14.12.2018r.
Zmianowość: ruch ciągły
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: DOROTA CYGANEK
Adres pracodawcy: Zadroże 19A, 32-353 Zadroże
Adres miejsca pracy: Zadroże 19A, 32-353 Zadroże
Wymagane dokumenty: CV
Wymagania:
Wymaganie konieczne: uprawnienie prawo jazdy kat. B,, staż: (lata, miesiące).
Inne wymagania / uwagi: Wymagane 9 - miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowca samochodu dostawczego, w tym 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w trasach międzynarodowych, gotowość do pracy w delegacji min. 3 tygodnie.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Adam Cyganek, tel. 883-770-311.
StPr/18/1542   
Magazynier
Data wpływu oferty do PUP: 07.12.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 07.12.2018r. do 07.01.2019r.
Zakres obowiązków: wydawanie towaru
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:17.12.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2100.00 zł
Kategoria oferty: Oferta Prac Interwencyjnych dla bezrobotnych
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP
Wymagania:
Wymaganie konieczne: uprawnienie kurs operatora wózka widłowego,, staż: (lata, miesiące).
Inne wymagania / uwagi: wymagane wykształcenie min. zawodowe, uprawnienia na wózek widłowy.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 221.
StPr/18/1536   
Szwaczka maszynowa
Data wpływu oferty do PUP: 05.12.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 05.12.2018r. do 19.12.2018r.
Zakres obowiązków: produkcja koszul męskich
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:06.12.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2250.00 zł
Wynagrodzenie do: 2250.00 zł
Nazwa pracodawcy: ZAKŁAD PRODUKCYJNY " R A M P I X " Andrzej Rogal
Adres pracodawcy: ul. Słoneczna 53, 32-340 Wolbrom
Adres miejsca pracy: ul. Słoneczna 53, 32-340 Wolbrom
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: brak
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: mile widzianr doświadczenie zawodowe.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Andrzej Rogal, tel. 602478250.
StPr/18/1535   
Tłoczarz w metalu
Data wpływu oferty do PUP: 05.12.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 05.12.2018r. do 21.12.2018r.
Zakres obowiązków: Tłoczenie blach, obsługa pras do tłoczenia blach na zimno.
Ilość miejsc pracy:7
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:10.12.2018r.
Zmianowość: dwie zmiany
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: AG Group Grzegorz Piasny
Adres pracodawcy: Zimnodół 169B, 32-300 Zimnodół
Adres miejsca pracy: Zimnodół 169B, 32-300 Zimnodół
Wymagane dokumenty: CV
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane min. 3 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku tłoczarz w metalu. Wymagana sprawność fizyczna i umysłowa.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Grzegorz Piasny, tel. 795-246-587.
e-mail: kadry@ag-group.com.pl
StPr/18/1533   
Psycholog
Data wpływu oferty do PUP: 04.12.2018r.
Wymiar czasu pracy: 50.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 04.12.2018r. do 18.12.2018r.
Zakres obowiązków: prowadzenie wsparcia psychologicznego osób niepełnosprawnych- indywidualnych i grupowych
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:02.01.2019r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 20
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 1600.00 zł
Wynagrodzenie do: 1600.00 zł
Nazwa pracodawcy: STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET /SOS/ W OLKUSZU
Adres pracodawcy: ul. Gęsia 25, 32-300 Olkusz
Adres miejsca pracy: ul. Gęsia 25, 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widziane doświadczenie zawodowe.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Anna Mrówka, tel. 326455480.
e-mail: stowarzyszeniesos@poczta.onet.pl
StPr/18/1532   
Mechanik
Data wpływu oferty do PUP: 04.12.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 04.12.2018r. do 18.12.2018r.
Zakres obowiązków: serwis, naprawy wózków widłowych
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:10.12.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2500.00 zł
Wynagrodzenie do: 2500.00 zł
Nazwa pracodawcy: FORKLIFT-2 WÓZKI WIDŁOWE Zbigniew Drożdzowski
Adres pracodawcy: ul. Wyzwolenia 1b, 32-329 Bolesław
Adres miejsca pracy: ul. Wyzwolenia 1b, 32-329 Bolesław
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Wymaganie konieczne: uprawnienie PRAWO JAZDY KAT. B*,, staż: (lata, miesiące).
Wymaganie konieczne: wykształcenie zasadnicze zawodowe, typ: mechaniczne.
Inne wymagania / uwagi: Mile widziane doświadczenie zawodowe, możliwość przyuczenia do zawodu.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Zbigniew Drożdzowski, tel. 501045605.
StPr/18/1531   
Kierowca samochodu ciężarowego
Data wpływu oferty do PUP: 04.12.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 04.12.2018r. do 04.01.2019r.
Zakres obowiązków: przewóz rzeczy
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:17.12.2018r.
Zmianowość: inna
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Kategoria oferty: Oferta Prac Interwencyjnych dla bezrobotnych
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP
Wymagania:
Wymaganie konieczne: uprawnienie prawo jazdy kat. C+E,, staż: (lata, miesiące).
Inne wymagania / uwagi: wymagane wyksztalcenie podstawowe lub zawodowe. Praca teren kraju i UE.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 235.
StPr/18/1520   
Magazynier
Data wpływu oferty do PUP: 30.11.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 30.11.2018r. do 28.12.2018r.
Zakres obowiązków: przyjmowanie i wydawanie towarów, prowadzenie dokumentacji magazynowej
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:03.12.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2100.00 zł
Kategoria oferty: Oferta pracy w ramach refundacji wynagrodzenia, nagród i składek ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 245.
StPr/18/1519   
Nauczyciel przedszkola
Data wpływu oferty do PUP: 30.11.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 30.11.2018r. do 14.12.2018r.
Zakres obowiązków: Praca z dzieckiem autystycznym.
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:03.12.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 20
Wynagrodzenie od: 2417.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: Przedszkole im. Jasia i Małgosi W Kluczach
Adres pracodawcy: ul. Sosnowa 13, 32-310 Klucze
Adres miejsca pracy: ul. Sosnowa 13, 32-310 Klucze
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z dzieckiem z autyzmem studia podyplomowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Justyna Wiejaczka, tel. 326428525.
StPr/18/1518   
Nauczyciel przedszkola
Data wpływu oferty do PUP: 30.11.2018r.
Wymiar czasu pracy: 15.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 30.11.2018r. do 14.12.2018r.
Zakres obowiązków: Nauczanie indywidualne w domu dziecka
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:03.12.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 3
Wynagrodzenie od: 375.05 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: Przedszkole im. Jasia i Małgosi W Kluczach
Adres pracodawcy: ul. Sosnowa 13, 32-310 Klucze
Adres miejsca pracy: ul. Sosnowa 13, 32-310 Klucze
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe oraz uprawnienia surdopedagog z logopedią. Mile widziane doświadczenie zawodowe.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Justyna Wiejaczka, tel. 326428525.
StPr/18/1510   
Operator linii do produkcji nawęglaczy i spieniaczy
Data wpływu oferty do PUP: 29.11.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 29.11.2018r. do 13.12.2018r.
Zakres obowiązków: obsluga linii do produkcji nawęglaczy i spieniaczy, załadunek worków big-bag wózkiem widłowym
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: stała
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Data rozpoczęcia pracy:od zaraz
Zmianowość: dwie zmiany
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 3491.97 zł
Wynagrodzenie do: 3491.97 zł
Nazwa pracodawcy:PEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres pracodawcy: ul. Zimnodół 105, 32-300 Olkusz
Adres miejsca pracy: ul. Olewin 50K, 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy stałej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv przesyłać na e-mail pegas.olkusz.praca@wp.pl
Wymagania:
Wymaganie konieczne: wykształcenie zasadnicze zawodowe, typ: brak.
Inne wymagania / uwagi: mile widziane: uprawnienia na wózki widłowe, operator suwnic z poziomu 0.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Krzysztof Filo, tel. 662275305.
e-mail: pegas.olkusz.praca@wp.pl
StPr/18/1506   
Fizjoterapeuta
Data wpływu oferty do PUP: 28.11.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 28.11.2018r. do 20.12.2018r.
Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć wg. zaleceń lekarza, kontrola efektywności procesu fizjoterapii, popularyzowanie zachowań prozdrowotnych
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Data rozpoczęcia pracy:03.12.2018r.
Zmianowość: nie dotyczy
Wynagrodzenie od: 16.00 zł
Wynagrodzenie do: 16.00 zł
Uwagi do wynagrodzenia: praca w godz. 8.00-16.00 godziny pracy do uzgodnienia
Nazwa pracodawcy: CARITAS Diecezji Sosnowieckiej
Adres pracodawcy: ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec
Adres miejsca pracy: ul. Żuradzka 16, 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Wymaganie konieczne: wykształcenie wyższe, typ: medyczne.
Inne wymagania / uwagi: wymagane doświadczenie zawodowe umożliwiajace wykonywanie zadań na ww. stanowisku.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Martyna Wojdyła, tel. 326430820.
StPr/18/1505   
Operator obrabiarek skrawających
Data wpływu oferty do PUP: 28.11.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 28.11.2018r. do 27.12.2018r.
Zakres obowiązków: toczenie, usuwanie pozostałości po obróbce skrawaniem
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:03.12.2018r.
Zmianowość: dwie zmiany
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2100.00 zł
Kategoria oferty: Oferta pracy w ramach refundacji wynagrodzenia, nagród i składek ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Program dla osób do 30 r.ż.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 250.
StPr/18/1489   
pomoc kuchenna +
Data wpływu oferty do PUP: 23.11.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 23.11.2018r. do 17.12.2018r.
Zakres obowiązków: przygotowywanie dań
Ilość miejsc pracy:5
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:od zaraz
Zmianowość: ruch ciągły
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2300.00 zł
Wynagrodzenie do: 2600.00 zł
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv, skierowanie z PUP
Wymagania:
Wymaganie dodatkowe: wykształcenie podstawowe, typ: brak.
Inne wymagania / uwagi: Wymagana książeczka sanepidowska.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 250.
StPr/18/1488   
kelner
Data wpływu oferty do PUP: 23.11.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 23.11.2018r. do 17.12.2018r.
Zakres obowiązków: podawanie dań
Ilość miejsc pracy:5
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:od zaraz
Zmianowość: ruch ciągły
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2300.00 zł
Wynagrodzenie do: 2600.00 zł
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv, skierowanie z PUP
Wymagania:
Wymaganie dodatkowe: wykształcenie podstawowe, typ: brak.
Inne wymagania / uwagi: Wymagana książeczka sanepidowska.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 221.
StPr/18/1485   
młodszy wychowawca
Data wpływu oferty do PUP: 22.11.2018r.
Wymiar czasu pracy: 50.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 22.11.2018r. do 13.12.2018r.
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć wych. i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne, współpraca z rodzica
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:01.12.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 20
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 1260.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Uwagi do wynagrodzenia: plus wynagrodzenie za wysługę lat.
Nazwa pracodawcy: MOPS Bukowno
Adres pracodawcy: ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno
Adres miejsca pracy: ul. Niepodległości 11, 32-332 Bukowno
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie wyższe pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi na ww. kierunkach lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Mile widziana umiejętność posługiwania się językiem obcym w stopniu umożliwiającym pomoc dzieciom w lekcjach. Możliwość przedłużenia umowy po okresie 6 miesięcy.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Anna Feliksik, tel. 326421230.
StPr/18/1460   
Pomocnik piekarza
Data wpływu oferty do PUP: 16.11.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 16.11.2018r. do 13.12.2018r.
Zakres obowiązków: pomoc przy wypieku pieczywa
Ilość miejsc pracy:3
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:16.11.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 3800.00 zł
Wynagrodzenie do: 4500.00 zł
Nazwa pracodawcy: Adam Dąbek PRODUKCJA PIEKARSKA
Adres pracodawcy: ul. Rzemieślnicza 9, 32-300 Olkusz
Adres miejsca pracy: ul. Rzemieślnicza 9, 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: brak
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: wymagane wykształcenie zawodowe na ww. stanowisku pracy. Praca w godzinach nocnych.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Adam Dąbek, tel. 602782592.

    « Poprzednia 1/2 Następna »

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS