Imieniny:Michaliny, Michała, Piotra

Pośrednictwo Pracy

Pośrednictwo Pracy polega w szczególności na:

1/ udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
2/ pozyskaniu ofert pracy;
3/ udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
4/ informowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
5/ inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
6/ współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie działania;
7/ informowaniu osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
8/ upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy


Pośrednictwo Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

1/ dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców
2/ dobrowolności –oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy
3/ równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną
4/ jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy .



Rodzaje pośrednictwa pracy:

- pośrednictwo zamknięte - polega na doborze kandydatów na stanowiska określone w ofercie pracy podanej do wiadomości publicznej bez informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy.
- giełda pracy jest formą zbiorowej realizacji ofert pracy, umożliwiającą bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów dobranych przez pośrednika pracy.
- pośrednictwo otwarte – polega na doborze kandydatów na stanowiska określone w ofercie pracy podanej do wiadomości publicznej umożliwiającej identyfikację pracodawcy.


Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

1) zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
2) w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.



Pracodawco!

Jeżeli chcesz zgłosić ofertę pracy:

- wypełnij formularz krajowej oferty pracy i prześlij go mailem lub faxem:
mail: posrednictwo@pup-olkusz.pl
lub
mail: krol@praca.gov.pl
lub
Fax: (32) 643-43-48
- zadzwoń pod numer: (32) 643-43-48, 643-05-38, 641-34-02 - wew. 222

- odwiedź Nasz Urząd – Powiatowy Urząd Pracy, ul. Minkiewicza 2, 3-300 Olkusz, pok.2 zapraszamy do Centrum Aktywizacji Zawodowej.

-ofertę pracy można również zgłosić poprzez nowy interaktywny formularz internetowy dostępny pod adresem: https://www.praca.gov.pl


» ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY
Druk zgłoszenia oferty pracy




Oferty pracy będące w dyspozycji PUP
Data ostatniej synchronizacji z systemem źródłowym : 19.10.2018r., godz: 2037
StPr/18/1386   
Pracownik ubojowy
Data wpływu oferty do PUP: 18.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 18.10.2018r. do 31.10.2018r.
Zakres obowiązków: - ubój zwierząt
Ilość miejsc pracy:6
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:01.11.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2100.00 zł
Nazwa pracodawcy: Ubojnia Skup i Sprzedaż Żywca i Mięsa Stanisław Ogonek
Adres pracodawcy: ul. Garbarska 37, 32-340 Wolbrom
Adres miejsca pracy: ul. Garbarska 37, 32-340 Wolbrom
Wymagane dokumenty: brak
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane doświadczenie zawodowe min. 1 m-c na stanowisku "Ubojowy"; biegła znajomość elementów mięsnych.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Teresa Ogonek, tel. 501-331-267.
e-mail: ubojniaogonek@o2.pl
StPr/18/1384   
Kierowca międzynarodowy samochodu dostawczego do 3,5 t kat. B
Data wpływu oferty do PUP: 18.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 18.10.2018r. do 31.10.2018r.
Zakres obowiązków: Zabezpieczanie towaru, wypełnianie dokumentów transportowych; przeładunki, rozładunki i załadunki towaru; jazda samochodem do 3,5 t po terytorium Unii Europejskiej i RP.
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Data rozpoczęcia pracy:03.12.2018r.
Zmianowość: nie dotyczy
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 14.00 zł
Wynagrodzenie do: 14.00 zł
Nazwa pracodawcy: Marcin Poseł SAB-MAR
Adres pracodawcy: ul. Jangrot 41, 32-353 Jangrot
Adres miejsca pracy: ul. Jangrot 41, 32-353 Jangrot
Wymagane dokumenty: CV
Wymagania:
Wymaganie konieczne: uprawnienie prawo jazdy kat. B,, staż: (lata, miesiące).
Inne wymagania / uwagi: Wymagane min. 4 m-ce doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowca samochodu dostawczego w transporcie krajowym i międzynarodowym, gotowość do pracy w delegacji, wyjazdy międzynarodowe min. 10 tygodni, posiadanie prawa jazdy kat.B min. 3 lata.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Marcin Poseł, tel. 514338370.
e-mail: biuro.sabmar@onet.pl
StPr/18/1382   
Sprzedawca
Data wpływu oferty do PUP: 17.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 17.10.2018r. do 06.11.2018r.
Zakres obowiązków: Obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, dbanie o porządek na terenie sklepu, sprzedaż artykułów, przyjmowanie towaru.
Ilość miejsc pracy:2
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Data rozpoczęcia pracy:01.01.2019r.
Zmianowość: nie dotyczy
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 14.70 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: Violetta Stąpel
Adres pracodawcy: ul. Witosa 11, 32-300 Olkusz
Adres miejsca pracy: ul. Witosa 11, 32-300 Olkusz
Wymagane dokumenty: CV
Wymagania:
Wymaganie konieczne: język obcy ukraiński,, staż: (lata, miesiące).
Inne wymagania / uwagi: wymagane doświadczenie zawodowe min. 1 - miesiąc w branży spożywczej
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Aleksandra Stąpel, tel. 606336847.
e-mail: olastapel@qmail.com
StPr/18/1381   
Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych
Data wpływu oferty do PUP: 17.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 17.10.2018r. do 30.10.2018r.
Zakres obowiązków: Obsługa maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych. Czyszczenie i konserwowanie użytkowanych maszyn.
Ilość miejsc pracy:10
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Data rozpoczęcia pracy:10.01.2019r.
Zmianowość: nie dotyczy
Wynagrodzenie od: 14.70 zł
Nazwa pracodawcy: ATC SP Z O. O.
Adres pracodawcy: ul. Kolejowa 2, 32-310 Jaroszowiec
Adres miejsca pracy: ul. Kolejowa 2, 32-310 Jaroszowiec
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: min. 1 - miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika produkcji w zakładzie produkującym papierowe artykuły toaletowe i sanitarne.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Arkadiusz Denko, tel. 793-530-149.
e-mail: eastsolutions.krakow@qmail.com
StPr/18/1380   
Kierownik dziennego domu SENIOR+ Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Data wpływu oferty do PUP: 17.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 17.10.2018r. do 31.10.2018r.
Zakres obowiązków: Kierowanie Domem, reprezentowanie go na zawnątrz, podejmowanie decyzji dot. Domu. Odpowiedzialność za całokształt realizacji zadań Domu. Wypelnianie obowiązków przełożonego pracowników.
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:02.11.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2800.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: CARITAS Diecezji Sosnowieckiej
Adres pracodawcy: ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec
Adres miejsca pracy: ul. Żuradzka 16, 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie wyższe. Praca Olkusz.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Renata Religa, tel. 323630376.
e-mail: sosnowiec@caritas.pl
StPr/18/1379   
Opiekun w dziennym domu SENIOR+ Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Data wpływu oferty do PUP: 17.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 17.10.2018r. do 31.10.2018r.
Zakres obowiązków: Udzielanie pomocy oraz sprawowanie niezbędnej opieki nad osobami starszymi. Towarzyszenie w codziennych czynnościach. Aktywizowanie seniorów.
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:02.11.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2300.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: CARITAS Diecezji Sosnowieckiej
Adres pracodawcy: ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec
Adres miejsca pracy: ul. Żuradzka 16, 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie średnie. Praca Olkusz.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Renata Religa, tel. 323630376.
e-mail: sosnowiec@caritas.pl
StPr/18/1378   
kontroler jakości
Data wpływu oferty do PUP: 17.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 17.10.2018r. do 29.11.2018r.
Zakres obowiązków: Kontrola jakości wyrobów zgodnie z wymogami rysunku technicznego. Wykonywanie badań nieniszczących. Nadzór nad przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Odbiór jakościowy i wymiarowy konstrukcji. Sporządzanie dokumentacji jakościowej.
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:17.10.2018r.
Zmianowość: trzy zmiany
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 15.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Uwagi do wynagrodzenia: premia regulowana 20%
Nazwa pracodawcy: ZAKŁADY MECHANICZNO-KUŹNICZE "WOSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres pracodawcy: ul. 1 Maja 29-37, 32-340 Wolbrom
Adres miejsca pracy: ul. 1 Maja 29-37, 32-340 Wolbrom
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Wymaganie konieczne: uprawnienie PRAWO JAZDY KAT. B*,, staż: (lata, miesiące).
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie min. średnie, doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli jakości badań NDT w branży produkcyjnej, uprawnienia VT2, PT/MT2, prawo jazdy kat. B, znajomość rysunku technicznego. Po okresie próbnym możliwość zatrudnienia na min. 1 rok.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Teresa Sikora, tel. 326441708w43.
StPr/18/1376   
pracownik sprzątający
Data wpływu oferty do PUP: 17.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 31.25%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 17.10.2018r. do 31.10.2018r.
Zakres obowiązków: sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych: biura, korytarze, toalety itp. obsługa maszyn sprzątających
Ilość miejsc pracy:1
Miejsca dla niepełnosprawnych: 1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Data rozpoczęcia pracy:01.11.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 12
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 656.25 zł
Wynagrodzenie do: 656.25 zł
Nazwa pracodawcy: INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres pracodawcy: ul. ŚW. JACKA ODROWĄŻA 15, 03-310 WARSZAWA
Adres miejsca pracy: ul. ...., 32-310 Klucze
Kategoria oferty: Oferta pracy sezonowej lub okresowej dla niepełnosprawnych pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: wymagane wykształcenie podstawowe lub zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Jerzy Rogowicz, tel. 508017991.
StPr/18/1375   
zastępca kierownika sklepu
Data wpływu oferty do PUP: 17.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 17.10.2018r. do 31.10.2018r.
Zakres obowiązków: Prowadzenie zmiany, praca na sali sprzedaży, obsługa klienta, zarządzanie pracownikami.
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:17.10.2018r.
Zmianowość: dwie zmiany
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2500.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Uwagi do wynagrodzenia: + premia
Nazwa pracodawcy:STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres pracodawcy: ul. Projektowa 1, 20-952 Lublin
Adres miejsca pracy: ul. Krasińskiego 2a, 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowiskiu, mile widziane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Praca Olkusz.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Manuela Kocurek, tel. 502004028.
StPr/18/1364   
Zbrojarz
Data wpływu oferty do PUP: 15.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 15.10.2018r. do 15.11.2018r.
Zakres obowiązków: robienie siatki zbrojeniowej
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:02.11.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2100.00 zł
Kategoria oferty: Oferta pracy w ramach refundacji wynagrodzenia, nagród i składek ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP-brak możliwości wysyłania cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: wymagane 3 m-ce doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku pracy. Program dla osób do 30 r.ż. Praca teren kraju.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 221.
StPr/18/1363   
Sprzedawca
Data wpływu oferty do PUP: 12.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: %
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 12.10.2018r. do 08.11.2018r.
Zakres obowiązków: sprzedaż zdjęć, ramek, art. fotograficznych
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Data rozpoczęcia pracy:22.10.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Wynagrodzenie od:
Kategoria oferty: Oferta stażu dla bezrobotnych
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP-brak możliwości wysyłania cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: podstawowa znajomość komputera.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 220.
StPr/18/1362   
Monter mebli
Data wpływu oferty do PUP: 12.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 12.10.2018r. do 26.10.2018r.
Zakres obowiązków: Montaż elementów drewnianych do produkcji mebli twardych i tapicerowanych.
Ilość miejsc pracy:1
Miejsca dla niepełnosprawnych: 1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:02.11.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: Wiesław Mucha Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Mebli Tapicerowanych "KANITA" EKSPORT-IMPORT
Adres pracodawcy: ul. Wiejska 18, 32-300 Olkusz
Adres miejsca pracy: ul. Wyzwolenia, 32-329 Bolesław
Kategoria oferty: Oferta pracy sezonowej lub okresowej dla niepełnosprawnych pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv kontakt telefoniczny 695580446 po 15.00
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie mmin. podstawowe, mile widziane doświadczenie zawodowe. Kontakt z pracodawcą telefoniczny po 15.00.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Jerzy Dubaj, tel. 695580446.
StPr/18/1360   
Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
Data wpływu oferty do PUP: 11.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 11.10.2018r. do 25.10.2018r.
Zakres obowiązków: zgodnie ze stanowiskiem
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:12.10.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 3000.00 zł
Nazwa pracodawcy: Przemysław Wąs P.P.H.U. EXPORT-IMPORT "GIGANT"
Adres pracodawcy: ul. Osada 39a, 32-310 Klucze
Adres miejsca pracy: ul. Osada 39a, 32-310 Klucze
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie min. podstawowe, mile widziane doświadczenie zawodowe.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Przemysław Wąs, tel. 506093054.
StPr/18/1357   
Pracownik centrum obsługi telefonicznej
Data wpływu oferty do PUP: 10.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 10.10.2018r. do 09.11.2018r.
Zakres obowiązków: obsługa telefoniczna klientów
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:22.10.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2100.00 zł
Kategoria oferty: Oferta pozyskana w drodze refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: wymagane wykształcenie min. średnie.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 224.
StPr/18/1352   
Tokarz CNC
Data wpływu oferty do PUP: 09.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 09.10.2018r. do 23.10.2018r.
Zakres obowiązków: obsługa obrabiarek skrawających, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów, odpowiedni dobór narzędzi skrawających do obrabiarki i prawidłowe zastosowanie w procesie obróbki, uzbrajanie obrabiarki w narzędzia, dbałość o praw
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: stała
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Data rozpoczęcia pracy:od zaraz
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 3500.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Uwagi do wynagrodzenia: + premia uznaniowa.
Nazwa pracodawcy: Maciej Stachlewski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUD-MASZ"
Adres pracodawcy: ul. 3 Maja 37, 95-083 Lutomiersk
Adres miejsca pracy: ul. Osiecka 3b, 32-300 Olkusz
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: CV
Wymagania:
Wymaganie pożądane: wykształcenie zasadnicze zawodowe, typ: brak.
Inne wymagania / uwagi: wykształcenie min. zawodowe, znajomość nakładki Siemens ShopMill, umiejętność programowania w kodach maszynowych, bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, doświadczenie w obsłudze urządzeń sterowanych numerycznie, umiejętność programowania urzadzeń CNC, znajomość systemów sterowania CNC Siemens 810D, 840D.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Tadeusz Mituś, tel. 606459859.
e-mail: filiaolkusz@bud-masz.com.pl
StPr/18/1351   
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Data wpływu oferty do PUP: 09.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 09.10.2018r. do 09.11.2018r.
Zakres obowiązków: wykonywanie prac biurowych
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:15.10.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2100.00 zł
Kategoria oferty: Oferta Prac Interwencyjnych dla bezrobotnych
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP-brak możliwości wysyłania cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: wymagane wykształcenie średnie.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 235.
StPr/18/1349   
Pomocniczy robotnik budowlany
Data wpływu oferty do PUP: 09.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: zamknięta (osoby z ewidencji)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 09.10.2018r. do 08.11.2018r.
Zakres obowiązków: prace budowlane
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:15.10.2018r.
Zmianowość: jedna zmiana
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 2100.00 zł
Kategoria oferty: Oferta pozyskana w drodze refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Wymagane dokumenty: skierowanie z PUP
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: mile widziane prawo jazdy kat. B. Praca wg. zleceń.
Sposób aplikowania:przez urząd pracy, dane kontaktowe: tel. 326434348 w. 226.
StPr/18/1336   
Technik farmaceutyczny
Data wpływu oferty do PUP: 05.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 05.10.2018r. do 01.11.2018r.
Zakres obowiązków: Sprzedaż leków i receptura.
Ilość miejsc pracy:1
Praca stała/czasowa: czasowa
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Data rozpoczęcia pracy:08.10.2018r.
Zmianowość: inna
Ilość godzin tygodniowo: 40
Ilość godzin dziennie:
Wynagrodzenie od: 2100.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: 1.APTEKA mgr farm. Lucyna Kaczmarczyk +
Adres pracodawcy: ul. Zawierciańska 12, 32-310 Klucze
Adres miejsca pracy: ul. Zawierciańska 12, 32-310 Klucze
Kategoria oferty: Oferta pracy okresowej lub sezonowej pozyskana przez Urząd
Wymagane dokumenty: cv
Wymagania:
Inne wymagania / uwagi: Wymagane wykształcenie średnie technik farmacji. Mile widziane doświadczenie zawodowe.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: Lucyna Kaczmarczyk, tel. 507107424.
StPr/18/1331   
KASJER SPRZEDAWCA
Data wpływu oferty do PUP: 04.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 04.10.2018r. do 05.11.2018r.
Zakres obowiązków: - Dbanie o ekspozycje towarów
Ilość miejsc pracy:7
Praca stała/czasowa:
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Data rozpoczęcia pracy:od zaraz
Zmianowość: dwie zmiany
Ilość godzin tygodniowo: 40
Wynagrodzenie od: 2200.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: DINO POLSKA SA
Adres pracodawcy: ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
Adres miejsca pracy: ul. ..., 32-329 Małobądz
Kategoria oferty: Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: Brak danych.
Wymagania:
Wymaganie konieczne: uprawnienie Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,, staż: (lata, miesiące).
Wymaganie konieczne: wykształcenie podstawowe, typ: brak.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: PATRYCJA BĄCZYK, tel. 785235102.
e-mail: praca@marketdino.pl
StPr/18/1330   
KASJER SPRZEADWCA
Data wpływu oferty do PUP: 04.10.2018r.
Wymiar czasu pracy: 100.00%
Typ oferty pracy: otwarta (dla wszystkich)
[szczegóły][wydruk]
Okres ważności oferty:od 04.10.2018r. do 05.11.2018r.
Zakres obowiązków: - Dbanie o ekspozycje towarów
Ilość miejsc pracy:10
Praca stała/czasowa:
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Data rozpoczęcia pracy:04.10.2018r.
Zmianowość: dwie zmiany
Ilość godzin tygodniowo: 40
Wynagrodzenie od: 2200.00 zł
Wynagrodzenie do: 0.00 zł
Nazwa pracodawcy: DINO POLSKA SA
Adres pracodawcy: ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
Adres miejsca pracy: ul. ...., 32-310 Bydlin
Kategoria oferty: Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Wymagane dokumenty: Brak danych.
Wymagania:
Wymaganie konieczne: uprawnienie Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,, staż: (lata, miesiące).
Wymaganie konieczne: wykształcenie podstawowe, typ: brak.
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy, dane kontaktowe: PATRYCJA BĄCZYK, tel. 785235102.
e-mail: praca@marketdino.pl

    « Poprzednia 1/2 Następna »

© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS