Imieniny:Donata, Gizeli, Łukasza

Dane statystyczne

   POWIAT    GMINY    STOPA   

 Dane za rok 2019 - POWIAT OLKUSKI.
Miesiąc / dane1
Ogółem3645
Kobiet1987
Z prawem do zasiłku456
Zamieszkali na wsi1743
Osoby bezr. niepełnospr.145
Poszukujący pracy93
Napływ bezrobotnych ogółem522
Napływ poprzednio pracujące462
Napływ dotychczas nie pracujące60
Rejestrowani po raz pierwszy86
Rejestrowani po raz kolejny436
Odpływ bezrobotnych ogółem346
Odpływ podjęcia pracy189
Podjęcia pracy niesubsyd.181
Podjęcia pracy subsydiowanej8
Nie potwierdzono got. do pod. pracy13
Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrob.22
Zgłoszenia wolnych miejsc pracy100


Aby zobaczyć dane statystyczne proszę wybrać rok sprawozdawczy i określić obszar terytorialny danych (POWIAT LUB GMINY POWIATU OLKUSKIEGO) lub wybrać opcję stopa, aby zobaczyć stopy bezrobocia.
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS