Imieniny:Alfa, Leonii, Tytusa

Dane statystyczne

   POWIAT    GMINY    STOPA   

 Dane za rok 2019 - POWIAT OLKUSKI.
Miesiąc / dane12
Ogółem36453639
Kobiet19871981
Z prawem do zasiłku456440
Zamieszkali na wsi17431760
Osoby bezr. niepełnospr.145142
Poszukujący pracy9389
Napływ bezrobotnych ogółem522368
Napływ poprzednio pracujące462308
Napływ dotychczas nie pracujące6060
Rejestrowani po raz pierwszy8656
Rejestrowani po raz kolejny436312
Odpływ bezrobotnych ogółem346374
Odpływ podjęcia pracy189182
Podjęcia pracy niesubsyd.181166
Podjęcia pracy subsydiowanej816
Nie potwierdzono got. do pod. pracy1315
Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrob.2244
Zgłoszenia wolnych miejsc pracy100213


Aby zobaczyć dane statystyczne proszę wybrać rok sprawozdawczy i określić obszar terytorialny danych (POWIAT LUB GMINY POWIATU OLKUSKIEGO) lub wybrać opcję stopa, aby zobaczyć stopy bezrobocia.
© 2009 - Designed by Piotr Ziarnik - Zaloguj do systemu CMS